Zkoušky z angličtiny

Připravíme vás na všechny úrovně

Cambridge English - Young Learners

děti


 • Zkoušky Young Learners jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají v osvojení anglického jazyka. 
 • Zkoušky Young Learners (YLE) jsou k dispozici ve třech úrovních - Pre A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers. 
 • Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech - v poslechu, psaní i mluveném projevu. 
 • Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu - děti při testech získávají "erby", které jsou odměnou za jejich dovednosti.

Cambridge English for Schools

středně pokročilí


 • A2 Key - neboli Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích. 
 • B1 Preliminary dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích.
 • B2 First dokazuje, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí.
 • Zkoušky se skládají ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta. 
 • Zkoušky for Schools se zaměřují na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku a studentů středních škol, mohou nahradit maturitu z angličtiny, získáváte plusové body při přijímacím řízení na VŠ.

Cambridge English

akademická úroveň


 • C1 Advanced neboli Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) je kvalifikace vhodná pro ty, kdo chtějí pracovat a studovat v zahraničí a směřují svoji kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka.  
 • C2 Proficiency neboli Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Tato kvalifikace prokazuje, že jste schopni angličtinu plynule používat ve složitých výzkumných, akademických a profesních situacích. Jedná se o nejvyšší úroveň v rámci cambridgeských jazykových zkoušek. 

Zkoušky ze španělštiny

Připravíme vás na všechny úrovně

 • Zkoušky pro mládež: DELE A1 a DELE A2/B1

  Jsou určeny studentům španělštiny ve věkovém rozmezí 11 až 17 let (18 let pouze pokud se jedná o středoškolské studenty) a jsou přizpůsobeny prostředí, reáliím a situacím, které jsou pro tutu věkovou skupinu charakteristické. Průběh zkoušek je stejný jako u dospělých uchazečů.

  Výhodou zkoušky DELE A2/B1 pro mládež je, že prostřednictvím jediné přihlášky ke zkoušce je možné se zapsat na obě úrovně. Uchazeč tedy na základě dosažených výsledků může obdržet diplom DELE úrovně B1 nebo úrovně A2. Jedná se o zkoušku přizpůsobenou mládeži.

 • Vydává je španělské Ministerstvo školství a odborného vzdělávání jeho jménem je předává Instituto Cervantes Praha.

 • více informací zde

Zkoušky z němčiny

Připravíme vás na všechny úrovně

 • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je zkouška z němčiny, určená pro děti a mládež ve věku od 10 do 16 let. Potvrzuje zcela jednoduché jazykové znalosti a odpovídá prvnímu stupni (A1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

 • Goethe-Zertifikat A2 je zkouška z němčiny pro dospělé. Předpokládá základní jazykové znalosti.

 • Goethe-Zertifikat B1 je zkouška z němčiny, určená pro mládež a dospělé. Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka.

 • Goethe-Zertifikat B2 je zkouška z němčiny pro mládež a pro dospělé.Tato zkouška dokládá pokročilou jazykovou úroveň.

 • Goethe-Zertifikat C1 je zkouška z němčiny, určená pro dospělé. Potvrzuje vysoce pokročilou jazykovou úroveň.

 • více informací zde