Zkoušky Cambridge English

Cambridge English - Young Learners

děti


 • Zkoušky Young Learners jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají v osvojení anglického jazyka. 
 • Zkoušky Young Learners (YLE) jsou k dispozici ve třech úrovních - Pre A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers. 
 • Cena zkoušek: 1600 Kč
 • Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech - v poslechu, psaní i mluveném projevu. 
 • Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu - děti při testech získávají "erby", které jsou odměnou za jejich dovednosti.

Cambridge English for Schools

středně pokročilí


 • A2 Key - neboli Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích. 
 • Cena zkoušky: 3000 Kč
 • B1 Preliminary dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích.
 • Cena zkoušky: 3100 Kč
 • B2 First dokazuje, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí.
 • Cena zkoušky: 4700 Kč
 • Zkoušky se skládají ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta. 
 • Zkoušky for Schools se zaměřují na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku a studentů středních škol, mohou nahradit maturitu z angličtiny, získáváte plusové body při přijímacím řízení na VŠ.

Cambridge English

akademická úroveň


 • C1 Advanced neboli Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) je kvalifikace vhodná pro ty, kdo chtějí pracovat a studovat v zahraničí a směřují svoji kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka.  
 • Cena zkoušky: 4900 Kč
 • C2 Proficiency neboli Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Tato kvalifikace prokazuje, že jste schopni angličtinu plynule používat ve složitých výzkumných, akademických a profesních situacích. Jedná se o nejvyšší úroveň v rámci cambridgeských jazykových zkoušek. 
 • Cena zkoušky: 5000 Kč

Zkoušky z němčiny, španělštiny 

připravíme vás na všechny úrovně

Zkoušky z němčiny Goethe Zertifikat


 • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je zkouška z němčiny, určená pro děti a mládež ve věku od 10 do 16 let. Potvrzuje zcela jednoduché jazykové znalosti a odpovídá prvnímu stupni (A1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

 • Goethe-Zertifikat A2 je zkouška z němčiny pro dospělé. Předpokládá základní jazykové znalosti. 

 • Goethe-Zertifikat B1 je zkouška z němčiny, určená pro mládež a dospělé. Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání německého jazyka.

 • Goethe-Zertifikat B2 je zkouška z němčiny pro mládež a pro dospělé.Tato zkouška dokládá pokročilou jazykovou úroveň.

 • Goethe-Zertifikat C1 je zkouška z němčiny, určená pro dospělé. Potvrzuje vysoce pokročilou jazykovou úroveň.

 • více informací zde