English as a medium of instruction

SPECIALIZOVANÉ KURZY ANGLIČTINY A KURZY V ANGLIČTINĚ

Akademická úroveň - vhodné pro lektory a pedagogy, pro studenty, kteří se připravují na univerzitní studium v zahraničí nebo studium angličtiny v ČR, také pro všechny, kteří angličtinu denně využívají při práci, apod.

Mgr. Jaroslava Hošková, EMI lecturerKURZ ANGLICKÉ A AMERICKÉ LITERATURY  - V ANGLICKÉM JAZYCEDIDAKTIKA ANGLICKÉHO JAZYKA

- V ANGLICKÉM JAZYCEZÁKLADY PSYCHOLOGIE - V ANGLICKÉM JAZYCE

Výuka dalších odborných předmětů v angličtině.

KURZ ANGLICKÉ A AMERICKÉ LITERATURY

Pro zájemce o literaturu nebo všechny, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině prostřednictvím literatury (chtějí studovat literaturu či jiné humanitní obory u nás/v zahraničí).

Kurz doporučujeme hlavně těm studentům, kteří se připravují na cambridgeské zkoušky vyšších úrovní, tedy C1 a C2, kde je tato znalost nejen očekávána, ale také velmi často zahrnována v částech psaní/čtení/poslech.

Základy anglicky psané literatury jsou potřebné nejen k dalšímu studiu/ke zkouškám, ale také k celkovému prohloubení znalosti anglického jazyka a kultury anglicky mluvících zemí a samozřejmě k lepšímu vyjadřování v anglickém jazyce.

Kurz není zaměřen na čtení, ale spíše na výklad teoretické části, na jejíchž základech a v rámci konverzace celé skupiny, se bude angličtina procvičovat.

Výuka bude probíhat především v Aj, proto se pro tento kurz doporučuje minimální úroveň Aj B1 a výše.

DIDAKTIKA ANGLICKÉHO JAZYKA

  • pro lektory/učitele/studenty pedagogiky
  • Tento měsÍční intenzivní kurz didaktiky Aj zahrnuje například témata:
  • prezentace, procvičování, testování, zpětná vazba (feedback), výuka čtení, psaní, mluvení, gramatiky, výslovnosti Aj, metody výuky Aj, obsah/výuka/příprava k maturitě, the CEFR, syllabus, RVP, ŠVP, klíčové kompetence a průřezová témata, plánování lekce a další.

Pro tento kurz se doporučuje minimální úroveň Aj B2 a výše.