Španělština

spolupracujeme s Instituto Cervantes

Diplomy ze zkoušky ze španělštiny DELE

Naše lektorka Karin je oficiální examinátorkou zkoušek DELE! A jediná Češka mezi zkoušejícími rodilými mluvčími!


Diplomy ze zkoušky ze španělštiny DELE (Diplomas de español DELE) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny. Vydává je španělské Ministerstvo školství a odborného vzdělávání jeho jménem je předává Instituto Cervantes.

V České republice jsou diplomy DELE oficiálně uznány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zkoušky pro mládež: DELE A1 a DELE A2/B1

Jsou určeny studentům španělštiny ve věkovém rozmezí 11 až 17 let (18 let pouze pokud se jedná o středoškolské studenty) a jsou přizpůsobeny prostředí, reáliím a situacím, které jsou pro tutu věkovou skupinu charakteristické. Průběh zkoušek je stejný jako u dospělých uchazečů.

Zkouška je sice odlišná (témata textů, situací, apod.), ale obdržený diplom je shodný s diplomy získanými ze zkoušek pro dospělé: diplom úrovně A1, diplom úrovně A2 nebo diplom úrovně B1.

Výhodou zkoušky DELE A2/B1 pro mládež je, že prostřednictvím jediné přihlášky ke zkoušce je možné se zapsat na obě úrovně. Uchazeč tedy na základě dosažených výsledků může obdržet diplom DELE úrovně B1 nebo úrovně A2. Jedná se o zkoušku přizpůsobenou mládeži.

Proč španělština?

Španělština je indoevropský jazyk, pochází z románské jazykové rodiny, který vznikl na Pyrenejském poloostrově (dnešní Španělsko a Portugalsko) a postupně se rozšířil po celém světě, zejména do Latinské Ameriky. Je to jazyk, který vznikl z tzv. vulgární latiny a je tedy v určitých ohledech podobný češtině. Synonymum španělštiny je kastilština, protože vychází z historického nářečí Kastilie.

Málokdo ví, že zrovna španělština je druhým nejrozšířenějším jazykem, kterým se ve světě mluví.

Přibližně 450 milionů lidí používá španělštinu jako svůj rodný jazyk. Španělština je druhý nejrozšířenější jazyk na světě (po mandarínské čínštině). 60 milionů lidí používá španělštinu jako druhý jazyk a 20 milionů lidí ji studuje jako cizí jazyk. Je to třetí nejpoužívanější jazyk na Internetu (182 milionů uživatelů). Španělština je jedním ze šesti oficiálních jazyků OSN a používá se také jako oficiální jazyk Evropské unie, Mercosuru (obchodní sdružení států jihoamerických zemí), organizace FIFA a jiných mezinárodních organizací.

Španělština je oficiálním jazykem nejen ve Španělsku, jak se mnozí domnívají, ale ve většině států Jižní a Střední Ameriky (Argentina, Belize, Bolívie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Dominikánská republika, Ekvádor, Salvador atd.), Andoře, na Filipínách, v Maroku (Ceuta a Melilla) atd.