Celoroční plán výuky 2020

aktualizováno 2. 7. 2020

Rozvrhy najdete níže.

Ukončení výuky pro školní rok 2019/20 pro skupinové kurzy:

Všechny stávající skupinové kurzy pro děti budou pokračovat od 25. 5. 2020 do konce června a dále pak v září dokud se nevyčerpá 32 lekcí ze školního roku 2019/20. Teprve pak bude navazovat kurz pro školní rok 2020/2021 - se sníženým počtem lekcí a tomu odpovídající cenou. 

(původní termíny ukončení dle konání v jednotlivých dnech) 

Pondělní kurzy - 1. 6. 2020 - pokračuje s přesahem do září  

Úterní kurzy - 26. 5. 2020 - pokračuje s přesahem do září 

Od září pokračují skupinové kurzy ve stejných časech, pokud se nedohodneme jinak.