Proč se učit německy?


Více než 100.000 pracovních míst v 8.000 německy mluvících firmách v České republice - a kvalifikovaní mladí spolupracovníci jsou vždy vítáni. Nenechte si ujít příležitost!


90% německy mluvících firem v České republice hledá spolupracovníky, kteří hovoří německy. Znalost němčiny zvyšuje šance na kariéru. Učiní z Vás produktivního spolupracovníka u zaměstnavatele s mezinárodními obchodními styky.


88 milionů občanů EU mají němčinu jako svůj mateřský jazyk. Je to tak nejčastěji mluvená rodná řeč v EU (španělsky <40 mil., anglicky 60,3 mil., francouzsky 61,6 mil.) a může Vám usnadnit dorozumění v celé Evropě.


Cca 700 stipendií na studijní pobyt v Německu pro české studenty přiděluje Německé akademická výměnná služba (DAAD). Na německých univerzitách pobývalo prostřednictvím DAAD již cca 20.000 českých studentů a vědeckých pracovníků. Vznikají tak zcela nové perspektivy!Program AKCE Rakousko - Česká republika poskytuje ročně stipendia pro přibližně 80 studentu a 20 vysokoškolských profesoru z CR na jejich 1-5 měsíční studijní či výzkumné pobyty v Rakousku. V rámci kooperačních projektů mezi jednotlivými univerzitami obou zemí je finančně podpořeno na 500 studentů a 200 univerzitních pracovníků.


2 miliony Němců a Rakušanů navštěvuje každoročně Českou republiku. A i když to ne vždy dávají najevo - jsou vděční, když se s nimi hovoří německy, a oceňují služby v němčině. A spokojený zákazník se vždy vrací.

Certifikáty z německého jazyka

Spolupracujeme s Goethe Institut

Mezinárodně uznávané certifikáty "Goethe-Zertifikat" představují průkazný doklad o znalosti německého jazyka a pořádá je německý Goethe-Institut. Zkoušky vedoucí k získání certifikátu se v průběhu celého roku konají pravidelně téměř každý měsíc.

Jazyková zkouška Fit in Deutsch 1

Cílem je přezkoušení jazykových schopností dětí a mládeže v oblasti základní každodenní komunikace.

Úroveň Rada Evropy začátečník A1

Jazyková zkouška Fit in Deutsch 2

Cílem je přezkoušení jazykových schopností dětí a mládeže v oblasti základní každodenní komunikace.

Úroveň Rada Evropy začátečník A2

Jazyková zkouška Start Deutsch 1

Uchazeč by měl být schopný se informovat o věcech každodenního života a jednoduše se domluvit v běžných situacích.

Úroveň Rada Evropy začátečník A1

Jazyková zkouška Start Deutsch 2

Uchazeč by měl být schopný se informovat o věcech každodenního života a jednoduše se domluvit v běžných situacích.

Úroveň Rada Evropy začátečník A2

Jazyková zkouška Zertifikat Deutsch für Jugendliche

Složením této zkoušky prokazuje uchazeč solidní (základní) znalosti německého hovorového jazyka, které mu umožňují jazykově zvládnout všechny důležité situace každodenního života.

Úroveň Rada Evropy mírně pokročilý B1

Jazyková zkouška Zertifikat Deutsch

Složením zkoušky k získání osvědčení Zertifikat Deutsch (ZD) prokazujete základní znalosti německého hovorového jazyka, které Vám umožňují jazykově se orientovat ve všech důležitých situacích běžného života.
Touto celosvětově uznávanou zkouškou prokazujete, že ovládáte podstatné gramatické struktury jazyka, jste schopni dorozumět se v běžných životních situacích a zúčastnit se rozhovoru. Dokážete rovněž ústně i písemně pojednat o jednoduchých záležitostech a porozumět textům s běžnými tématy.

Úroveň Rada Evropy mírně pokročilý B1