Vědci zjistili, že nejšťastnějším jazykem na světě je právě španělština a jaké jsou naše kurzy?

31.08.2018

Jazykové kurzy budou přizpůsobeny tempem a využitými materiály tak, aby studium cizího jazyka bylo pohodlné, zábavné a přesto efektivní nejen pro žáky, studenty, ale i pro ty, kteří mají stále chuť se aktivně vzdělávat.

Jedná se o kurzy, kde budou zastoupeny všechny složky výuky - studium gramatických jevů, čtení a výslovnost, tvorba a doplňování slovní zásoby a hlavně konverzace. Ta bude ve struktuře hodin posílena (běžná situace, dialogové úlohy) tak, aby získané znalosti dovedli účastníci kurzu použít bez větších problémů v běžném životě. Kurz bude obsahovat i kulturní a společenské reálie španělsky mluvících zemí (Španělsko, Latinská Amerika). Společně se budeme věnovat kulinářskému řemeslu, zatancujeme si flamenco, naučíme se pracovat s vějířem, vžijeme se do španělské fiesty i siesty, v případě zájmu podnikneme výlet do "Španěl" (návštěva hlavního města Madrid a jeho okolí, přímořské letoviska, hory...) a mnoho dalších.

Budu se na Vás těšit!

¡HASTA PRONTO!

Karin