14.03.2019

14.03.2019

Zkoušky Cambridge English Qualifications jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě.

Každý, kdo úspěšně složí zkoušku Cambridge English (Cambridge English Qualifications), obdrží mezinárodně uznávaný certifikát jako doklad o dosažené úrovni.


Cambridge English for Schools

- B1 Preliminary dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině
v každodenních praktických situacích. Je dobrým základem, pokud chcete získat profesní kvalifikaci v angličtině.

Úroveň kvalifikace: střední = B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

- B2 First dokazuje, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí.

Úroveň kvalifikace: mírně pokročilý = B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Zkoušky for Schools se zaměřují na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku a studentů středních škol, vedou k získání naprosto stejného mezinárodně uznávaného certifikátu.

Testy zdarma zde

DELE

Zkoušky pro mládež: DELE A1 a DELE A2/B1

Jsou určeny studentům španělštiny ve věkovém rozmezí 11 až 17 let (18 let pouze pokud se jedná o středoškolské studenty) a jsou přizpůsobeny prostředí, reáliím a situacím, které jsou pro tutu věkovou skupinu charakteristické. Průběh zkoušek je stejný jako u dospělých uchazečů.

Výhodou zkoušky DELE A2/B1 pro mládež je, že prostřednictvím jediné přihlášky ke zkoušce je možné se zapsat na obě úrovně. Uchazeč tedy na základě dosažených výsledků může obdržet diplom DELE úrovně B1 nebo úrovně A2. Jedná se o zkoušku přizpůsobenou mládeži.

Zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky lze od školního roku 2015/2016 nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Goethe Zertifikat

Jazyková zkouška Zertifikat Deutsch für Jugendliche

Složením této zkoušky prokazuje uchazeč solidní (základní) znalosti německého hovorového jazyka, které mu umožňují jazykově zvládnout všechny důležité situace každodenního života. Úroveň Rada Evropy mírně pokročilý B1

Jazyková zkouška Zertifikat Deutsch
Složením zkoušky k získání osvědčení Zertifikat Deutsch (ZD) prokazujete základní znalosti německého hovorového jazyka, které Vám umožňují jazykově se orientovat ve všech důležitých situacích běžného života.

Touto celosvětově uznávanou zkouškou prokazujete, že ovládáte podstatné gramatické struktury jazyka, jste schopni dorozumět se v běžných životních situacích a zúčastnit se rozhovoru. Dokážete rovněž ústně i písemně pojednat o jednoduchých záležitostech a porozumět textům s běžnými tématy.

Úroveň Rada Evropy mírně pokročilý B1

                                   Názory našich žáků

Adéla

Ze začátku se mi zamlouvala možnost nahrazení maturitní zkoušky certifikátem, ale později jsem se začala vypracovávat na vyšší úroveň čistě kvůli sobě. Angličtina mě opravdu baví a do kurzu se vždycky těším. Navíc přemýšlím o studiu v zahraničí, a na to potřebuji vysokou úroveň.