Další kolegové

01.03.2019

Vzdělání, certifikáty, praxe a hlavně jejich přístup jsou zárukou kvalitní výuky!


Jan Kaleta -  lektor angličtiny pro děti, juniory do úrovně B2

státní zkouška z angličtiny

Mgr. Anna Stuchlíková - lektorka ruštiny na všech úrovních

rodilá mluvčí, Ostravská univerzita - ruský jazyk + výtvarná výchova

Mgr. Tomáš Typovský - lektor polštiny, angličtiny B2

Ostravská univerzita - polský jazyk

Evelína Boháčová - lektorka  angličtiny do úrovně B2

cambridgeský certifikát ze zkoušky B2 First


Bc. Kamil Růžička - lektor japonštiny pro juniory a dospělé

Studium japonštiny na Univerzitě Palackého v Olomouci - Japonská filologie

Certifikát z japonštiny JLPT stupeň N5

Studijní pobyt Japonsko, Tokio 2018 (Education First)

Studium japonštiny u lektorek: Mieko Ishihara (VŠB-TUO), Masako Nakajima (OU), Mami Navrátilová (OU)

Ostravská univerzita - Pedagogické studium všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Ostravská univerzita - Bakalářské studium: Aplikovaná informatika