O výuce na vyšších hladinách

21.03.2019

Kurzy jsou zaměřeny na praktické užití jazyka, překlady textů, simulaci situací během zahraničních pobytů, apod.

Klíčové je pochopit, že nejde pouze o jazyk samotný - dovednosti v psaní, čtení, gramatice, užití jazyka, poslechu a mluvení. Je to vzdělání samo o sobě. Čím výše stoupáme na CEFR žebříčku, tím více musíme znát z obecného světového dění, kultury, politiky, historie, sportu, psychologie a dalších odvětví.

Názor naší lektorky, specialistky na Cambridge English

Jako učitel/lektor si velmi dobře uvědomuji, že neučím jen svůj předmět, tedy angličtinu, ale především 'lidi'. Každý člověk je jiná osobnost, má jiné schopnosti, dovednosti, potřeby, zájmy, cíle, jinou inteligenci, jinak se učí. Jeabsolutně nezbytné znát své studenty, umět je motivovat, inspirovat a přizpůsobit výuku jejich individuálním schopnostem a potřebám a zohledňovat je i jejich práci tak, aby celá ta dřina stála za to a zároveň byla příjemná a zábavná pro všechny.

Specializujete se na vyšší hladiny angličtiny CEFR levels B2 a C1. Jde o vysokou úroveň jazyka, kterou každý nedocílí. Co byste doporučila těm, kteří se chtějí dostat s angličtinou až na tuto úroveň?

JH: Především jde o vytrvalost, sebedisciplínu, střídání pravidelnosti výuky a domácí přípravy. Je třeba si uvědomit, že je to běh na dlouhou trať. Ten, kdo to vzdá za rok, za dva, vlastně ani nezačal. Jazyk je nejsložitější systém. FCE kandidáti, kteří letos získali B2/C1 certifikáty, se mnou pracují roky. Jednotlivé hladiny jazyka 'nelze' přeskočit. Postupně, krok za krokem, přidávat další aspekty jazyka, pomalu otvírat a prohlubovat to, co již známe, dostávat se k jádru a pravému významu toho, co jsme se naučili.