Bc. Jaroslava Hošková

24.03.2019

Lektorka kurzů angličtiny pro juniory a dospělé - specializace na Cambridge English úrovně B1 -C1

  • Držitelka cambridgeských certifikátů CAE/C1 a FCE/B2
  • Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Angličtina pro školskou praxi
  • Státní zkoušky z Pedagogiky a psychologie, Anglicky psané literatury a reálií, Didaktiky angličtiny, Anglického jazyka
  • Slezská univerzita, obor Angličtina, pokračuje v posledním ročníku navazujícího magisterského studia
  • Lektorka firemních kurzů
  • Učitelka SŠ, ZŠ a MŠ Monty School
  • Více než 10 let praxe ve výuce angličtiny

Co plánuje v blízké budoucnosti v profesionální oblasti?

Mám v plánu prozkoumat hladiny B1, B2 a C1, zjistit, jaké idiomy se nejčastěji vyskytují u cambridgeských zkoušek PET, FCE a CAE, v jakých frekvencích, analyzovat je a publikovat seznam těch nejfrekventovanějších idiomů na jednotlivých hladinách s českým překladem. Jde o výzkum důležitý jak pro učitele, kteří připravují ke cambridgeským zkouškám, tak i pro studenty, protože v této oblasti nebylo mnoho probádáno a tedy nejsou žádné zdroje/publikace, které by studentům/učitelům napomohly. Z těchto důvodů jsem se rozhodla jít do toho sama. Proč? Aby učitelé/lektoři věděli, co učit a jak pomoci svým studentům v té nejkomplikovanější, ale zároveň nejzajímavější oblasti jazyka a tímto směřovat ještě k lepším výsledkům u zkoušek.

Jakousi třešinkou na dortu by měly být - již od příštího školního roku v nabídce "kurzy pro náročné", s tematikou jako je psychologie v angličtině a didaktika Aj v angličtině - pro všechny, kteří se zajímají o tyto obory a vhodné pro lektory/učitele Aj, nebo i pro studenty, kteří plánují hlásit se na zahraniční univerzitu/pracovat v zahraničí a potřebují mít alespoň nějaké minimální základy v těchto oblastech v angličtině.

Dále do budoucna také plánujeme nabídnout kurz forenzní lingvistiky Aj, určený všem nadšencům a velmi užitečný pro kriminalisty, vyšetřovatele, soukromé detektivy a policejní pracovníky. Forenzní neboli soudní lingvistika je novým oborem aplikované lingvistiky, kterou bohužel, v ČR stále nelze studovat, přestože v UK a USA se takto děje již mnoho let. V dnešní době, kdy internet, sociální sítě a další moderní komunikace, jsou nezbytnou součástí našeho života, narážíme také na jejich negativní aspekty. Forenzní lingvistika pomáhá řešit tyto případy v kriminalistice a právních vědách, ale také v našem běžném/osobním životě stále nabývá na důležitosti tím, že nás může naučit předcházet/předvídat/rozpoznávat slova, která mohou osvětlit nebo prokázat špatný záměr či zločin.