Kreativní a interaktivní výuka v tematických blocích

23.03.2019

Výuka je přizpůsobená každému tématu. Lekce jsou rozděleny do tematických bloků. V hodinách se děti učí vnímat cizí jazyk poslechem, protože naši lektoři s nimi mluví ve všech situacích anglicky, německy nebo španělsky. Lektoři si materiály pro výuku tvoří sami, tak aby to dětem vyhovovalo.

Tematický blok - Věci kolem nás

Příklad - budeme probírat vše, co se týká oblékání

 1. pojmenovávání konkrétních částí oděvů, které si děti přinesou
  a budou s nimi v hodině pracovat
 2. oblečení si uloží na/pod/do lavice, obléknou/svléknou, je jim teplo/zima,... tím se neučí pouze slovíčka, ale chápou celé věty, předložky, slovesa apod.
 3. Kreativní část hodiny - kreslení, stříhání, vytváření jednoduchých modelů oblečení pro panenku nebo sami pro sebe, budou vědět čím se šije, stříhá, zda je oblečení velké/malé, zimní/letní, apod.
 4. zpívání, recitace, čtení pohádek, tanec
 5. hry, práce na interaktivní tabuli, poslech, krátká videa
 6. v místnosti/ve škole vyhledají a pojmenují vše pro ukládání různých druhů oblečení, určí zda je skříň vysoká nebo nízká, hnědá nebo bílá apod.
 7. v případě hezkého počasí může výuka probíhat ve venkovních učebnách
 8. skupina 2 a 3 má v hodinách i výuku psaní a čtení
 9. náročnost je přizpůsobena věku dětí

PRŮBĚH HODINY A ZPŮSOB VÝUKY

Učíme děti jazyk aktivně používat, ne se učit zpaměti slovíčka bez souvislostí!

COME AND LEARN! KOMM UND LERN! VEN Y ESTUDIA!