Bc. Štěpán Taufer, DiS.

05.03.2019

Lektor kurzů angličtiny pro děti a juniory
Kurzy do úrovně B2 - skupinové, individuální

  • Držitel cambridgeského certifikátu FCE/B2
  • Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Angličtina pro školskou praxi
  • Státní zkoušky z Pedagogiky a psychologie, Anglicky psané literatury a reálií, Didaktiky angličtiny, Anglického jazyka
  • Slezská univerzita, obor Angličtina, pokračuje v posledním ročníku navazujícího magisterského studia
  • Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Učitel angličtiny na SŠ