Jazykové kurzy pro juniory 12 -19 let

14.03.2019

14.03.2019

Zkoušky Cambridge English Qualifications jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě.