Skupinové kurzy - školní rok 2021/22

  • Zápis probíhá od září, výuka bude zahájena 20. 9. 2021
  • Celoroční kurzy angličtiny pro 4 - 10 studentů
  • Každý kurz má individuálně nastavené používání/nepoužívání učebnic
  • Každý kurz má individuálně nastavený termín tak, aby všem vyhovoval
  • Vyučují zkušení lektoři, ale dáváme příležitost i začínajícím lektorům, kteří mají prokazatelné jazykové znalosti na úrovni min. B2

Výuka probíhá v učebnách v Ostravě - Porubě, budova Monty School.

Skupinu tvoří min. 4 a max. 10 dětí nebo studentů. 1 lekce trvá 60 minut. Žáci jsou rozděleni dle věku a jazykové úrovně. Dle dohody s rodiči a lektorem se používají nebo nepoužívají učebnice. Lektoři doplňují výuku svými materiály. Mladší děti se učí kreativně prostřednictvím písniček, básniček, kreslení, videa, interaktivní tabule. Starší žáci jsou postupně připravování ke složení jazykové zkoušky dle CEFR pomocí poslechových CD, průběžného testování, trénování konverzace a písemného projevu. Ukončení kurzu zkouškou není podmínkou, ale doporučuje se.

V oblasti cizích jazyků se definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň komplexního zvládnutí jazyka studentem na všech úrovních (poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu). 

Snažíme se každý kurz přizpůsobit požadavkům klientů, proto termín výuky určujeme společně, aby mohli kurz navštěvovat všichni, kteří mají zájem. První týden v září sestavíme plán výuky s přihlášenými klienty, další žáci pak již jen přistupují do daných kurzů. 

Pokud jste skupina studentů a chcete mít svůj kurz jen pro sebe, stačí nahlásit, který termín by vám vyhovoval a my vám přiřadíme volného lektora. 

Ceník

Cena za osobu/32 lekcí

Kurzy  pro začátečníky až po úroveň A2 včetně

6 500 Kč

Přípravka na jazykovou zkoušku a kurzy úrovně B1 


6 900 Kč

Přípravka na jazykovou zkoušku a kurzy úrovně B2 

 

7 400 Kč

Přípravka na jazykovou zkoušku a kurzy úrovně C1 


8 800 Kč

Přípravka na jazykovou zkoušku a kurzy úrovně C2


10 200 Kč

Platbu za kurz uhraďte převodem před zahájením kurzu na č.ú. 2701148138/2010 s uvedením jména žáka,  je možno platit fakturou.

Kurzovné za nevyužité lekce se nevrací. 

V případě nutnosti přechází výuka do online prostředí.