Skupinové kurzy - školní rok 2020/21

Aktuálně probíhají všechny kurzy online.

Děti 5 - 8 let

úterý 16.30-17.30

lektor: Anna Ogurčáková

Děti 11 - 13 let

pondělí 15.30 - 16.30

lektor: Barbora Holaňová

středa 15.30 - 16.30 

lektor: Anna Ogurčáková 

Studenti 14 - 15 let

středa 15.30 - 16.30

lektor: Štěpán Taufer

Výuka probíhá v učebnách v Ostravě - Porubě, popř. lektoři dochází k vám domů nebo do kanceláře. 

Skupinu tvoří min. 4 a max. 10 dětí nebo studentů. 1 lekce trvá 60 minut. Žáci jsou rozděleni dle věku a jazykové úrovně. Dle dohody s rodiči a lektorem se používají nebo nepoužívají učebnice. Lektoři doplňují výuku svými materiály. Mladší děti se učí kreativně prostřednictvím písniček, básniček, kreslení, videa, interaktivní tabule. Starší žáci jsou postupně připravování ke složení jazykové zkoušky dle CEFR pomocí poslechových CD, průběžného testování, trénování konverzace a písemného projevu. Ukončení kurzu zkouškou není podmínkou, ale doporučuje se.

V oblasti cizích jazyků se definuje šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň komplexního zvládnutí jazyka studentem na všech úrovních (poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu). 

Snažíme se každý kurz přizpůsobit požadavkům klientů, proto termín výuky určujeme společně, aby mohli kurz navštěvovat všichni, kteří mají zájem. První týden v září sestavíme plán výuky s přihlášenými klienty, další žáci pak již jen přistupují do daných kurzů. 

Pokud jste skupina studentů a chcete mít svůj kurz jen pro sebe, stačí nahlásit, který termín by vám vyhovoval a my vám přiřadíme volného lektora. 

Ceník

Vzhledem k nepředvídatelné situaci s kovid 19 se pro školní rok 2020/21 mění systém placení kurzovného pro skupinové kurzy následovně:


Školní rok je rozdělen na 3 semestry,  v každém období se vyučuje 10 lekcí/60 minut, cena je splatná vždy před zahájením výuky. 

Lekce 90 minut na vyžádání.

1. semestr: 21. 9. - 18. 12. 2020

2. semestr: 4. 1. - 31. 3. 2021

3. semestr: 1. 4. -  30. 6. 2021

Cena za osobu a 1 semestr 

Jazykové kurzy pro děti, dospělé

začátečníci - úroveň A2 

2 200 Kč

Přípravka na jazykovou zkoušku a kurzy úrovně B1 


2 300 Kč

Přípravka na jazykovou zkoušku a kurzy úrovně B2 

 

2 400 Kč

Přípravka na jazykovou zkoušku a kurzy úrovně C1 


2 800 Kč

Přípravka na jazykovou zkoušku a kurzy úrovně C2


3 200 Kč

Kurzovné za nevyužité lekce se nevrací. Každý kurz má svého lektora a suplujícího lektora.

Přípravka na jazykové zkoušky (do úrovně A2) pro děti pouze individuálně, viz individuální kurzy. Je možno absolvovat výuku pouze ve vybraných semestrech. Semestry na sebe navazují, přistoupit do kurzu je možno  kdykoli během roku. V případě uzavření školy se kurzovné převádí do dalšího semestru. 

Platbu za kurz uhraďte převodem před zahájením kurzu na č.ú. 2701148138/2010 s uvedením jména žáka,  je možno platit fakturou.

Pokud si přejete uhradit 30 lekcí jedinou platbou, odečte se vám 300 Kč z celkové částky.