Jazykové kluby pro děti 5 - 11let

Výuka je přizpůsobená každému tématu. Lekce jsou rozděleny do tematických bloků. V hodinách se děti učí vnímat cizí jazyk poslechem, protože naši lektoři s nimi mluví ve všech situacích anglicky, německy nebo španělsky. Lektoři si materiály pro výuku tvoří sami, tak aby to dětem vyhovovalo.