Jazykové kurzy pro firmy a dospělé


Cílem jazykových kurzů je zbavit vás jazykové bariéry a obav z mluvení v cizím jazyce a zlepšit Vaše jazykové dovednosti ve všech aspektech.

Firemní kurzy - benefit pro vaše zaměstnance 

Firmám nabízíme individuální nebo skupinové jazykové kurzy dle požadavků. Ceny dle ceníku nebo dohodou - všeobecná angličtina, španělština, obchodní angličtina, španělština.

Naši lektoři dochází do firem během celého dne dle dohody, jednorázově nebo pravidelně.

Našich služeb již využili nebo stále využívají Ostravská univerzita, rektorát VŠB TUO, Univerzitní MŠ VŠB TUO, Krajský úřad MSK, Slezská univerzita a další.

Vyjádření naší lektorky kurzů angličtiny pro dospělé

Děti a náctiletí, mají velkou výhodu, že tento jazyk slyší denně, i několik hodin, třeba ve škole, na sociálních sítích, internetu. Mají tedy obrovské plus a velký náskok.

Mnoho dospělých sice má velké potřeby a cíle, co se angličtiny týká, ve skutečnosti jsou ale málokdy reálné, vzhledem k jejich práci, časovým možnostem, jejich kariéře, rodině. Jde o to, že pokud se člověk, a to v kterémkoli věku, chce naučit jazyk, musí si prostě ten čas na to umět vyhradit.

Narážím zde na mylnou představu většiny dospělých, kterou o jazyce mají a kterou u dětí/náctiletých nepozoruji. Jsou tací, kteří přijdou a řeknou: 'Ale já se chci jen rychle naučit mluvit, gramatika mě nezajímá, tu nepotřebuji'. To je prostě absurdní. Pokud někdo bude chtít komunikovat v jazyce, tvořit vlastní věty, a nejen papouškovat fráze rodilých mluvčích, není prostě možné gramatiku obejít. 'Všechny' aspekty jazyka jsou nepostradatelné a je třeba jim věnovat maximální pozornost. Představy, že lektor/učitel, během jedné hodiny týdně, do nich doslova nahustí něco a oni za rok odejdou s magickou schopností mluvit, je zcela vymykající se rozumu.