Nabízíme profesionální komplexní služby, které mají za cíl přidělení dotace na realizaci projektového záměru a jeho zdárné dokončení dle podmínek dotačního programu. 

Dále pak administrativní služby a poradenství v oblasti personalistiky.